Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vám představit firmu ASTRO Vlašim spol.s r.o. se sídlem ve Vlašimi - výrobce balicí techniky. Společnost vznikla v roce 1992. Jejím záměrem bylo konstruovat a vyrábět velice jednoduché a cenově přijatelné balicí stroje, vhodné především pro malé a v té době začínající firmy. Rostoucí poptávka trhu způsobila jak dynamický technický vývoj tak rozšíření výrobních kapacit. Rostoucí kvalitu potvrzují dodávky kompletních linek nejen tuzemským, ale i zahraničním renomovaným firmám.

Nosným programem i pro budoucnost zůstává vývoj a výroba hadicových balicích strojů včetně přídavných zařízení. Při jejich výrobě je kladen důraz na kvalitu a unifikaci dílů. Nedílnou součástí strategie firmy je spolehlivé zajišťování jak záručního a pozáručního servisu, tak dodávek náhradních dílů. Výrobky jsou schvalovány a odpovídají normám pro certifikaci dle CCZ a GOST. Zároveň odpovídají normám EU a jsou opatřeny značkou CE. Děkujeme Vám za prostudování těchto stránek a jsme kdykoliv připraveni reagovat na Váš zájem a řešit Vaše požadavky.

eu oppik mpo

OPPIK - Zušlechtění povrchu funkčních částí strojů pro zefektivnění technologie balení

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007356
Cílem projektu je prostřednictvím transferu znalostí univerzity a jejich následného praktického využití v úpravě povrchů balicích strojů nabídnout zákazníkům balení vysoce adhesivních potravinářských produktů.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

eu oppik mzp

OPŽP – Decentralizace centrálního vytápění v areálu ASTRO Vlašim spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000982
Cílem projektu je změna kotelny na tuhá paliva na kotelnu plynovou a decentralizace otopné soustavy.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

eu oppik mpo

OPPIK – Podpora rozvoje společnosti ASTRO Vlašim na zahraničních trzích

Registrační číslo: CZ.01.2111/0.0/0.0/16_047/0008685
Cílem projektu je prezentace společnosti v následujících letech prostřednictvím účastí na vybraných veletrzích za účelem posílení pozice při prodeji balících strojů a dávkovačů na vybraných evropských trzích.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

PACKAGING