Horizontální balicí stroje flowpack MH5

Balení kusového zboží

Horizontální hadicové balicí stroje typu MH5 jsou určeny k balení kusového zboží do sáčků.

Kontinuální chod

Balení probíhá v kontinuálním režimu.

Zboží se samostatně nebo na podkladu vkládá do přísunového dopravníku.

Na obal je možno dotisknout doplňkové údaje.

Obsluhu stroje provádí jeden až dva pracovníci při ručním vkládání zboží.

Technické parametry

Typ stroje MH5 MH5 GAS MH5bb
Výkon* (ks/min.) do 210 do 90 do 120
Šířka zboží (mm) 10 až 140 10 až 140 50 až 240
Délka zboží (mm) 26 až 450 25 až 400 150 až 2000
Výška zboží při dvojité čelisti (mm) 1 až 50 1 až 60  
Výška zboží při jednoduché čelisti (mm) do 100 do 100 do 150
Obvod zboží (s úpravou brzdy) (mm) do 390 do 390 do 500
Napájecí napětí 3 x 230 V/400 V - 50 Hz 3 x 230 V/400 V - 50 Hz 3 x 230 V/400 V - 50 Hz
Štítkový příkon (kW) 2,8 3,0 4,0
Tlak vzduchu (MPa) 0,6 0,6 0,6
Spotřeba vzduchu (l/sáček) 0,1 0,1 0,1
Hmotnost stroje (kg) 360 400 560
Rozměry stroje v x š x d (mm) 1700 x 900 x 3650 1700 x 1250 x 3604 1800 x 1300 x 4000
Zaručený obsah zbytkového kyslíku O2** (%)   do 0,9  
Spotřeba plynu při výkonu 50 ks/min (l/hod.)   cca 500  

* Výkon je závislý na velikosti zboží a druhu obalového materiálu.
**Podle druhu baleného zboží

Obalový materiál

Typ stroje MH5 MH5 GAS MH5bb
teplem svařitelná fólie
tlakem slepitelná fólie  
průměr kotouče (mm) do 400 do 400 do 300
průměr otvoru dutinky (mm) 50 až 75 50 až 75 50 až 75
šířka kotouče (mm) do 340 do 340 do 55
s úpravou brzdy kotouče (mm) do 450 do 450  

Popis stroje

Typ stroje MH5 MH5 GAS MH5bb
řídicí systém B&R
elektromechanický pohon příčné čelisti
elektromechanický pohon podélné čelisti    
mechanický pohon podélné čelisti  
přítlak tlakovým vzduchem
přísunový vkládací dopravník
odsunový dopravník
čelisti pro tepelné sváření
zařízení pro plnění sáčků inertním plynem    
stolek pro anylyzátor, popř. směšovač inertního plynu    
signalizační maják    

Přednosti stroje

Typ stroje MH5 MH5 GAS MH5bb
bezúdržbový přenos elektrické energie na otočné čelisti
centrální řízení stroje včetně vkladačů
ukládání kompletních nastavení stroje včetně teplot do předvoleb
registr závad, prodlev a odstávek stroje
možnosti tisku údajů na tiskárně
napojení na centrální dispečink
možnost volby jazyka uživatele
hlášení servisních intervalů
nízká spotřeba elektrické energie a vzduchu
servisní prohlídky programu a nastavení stroje pomocí telefonní linky (modem)
2 decentralizované pohony    

Doplňky

Typ stroje MH5 MH5 GAS MH5bb
přísunový dopravník prodloužený dle požadavků
řetěz přísunového dopravníku s unašeči a jejich vzdálenostmi dle zboží
fotosonda pro centrování potisku
čelisti pro "tlakové sváření"  
čelisti pro "vysekávání eurootvoru"  
značkovací zařízení průběžné
termotransférová tiskárna
potiskovací zařízení typu "ink jet"
vkladače dle druhu zboží
úprava pro plnění inertním plynem  
analyzátor obsahu zbytkového kyslíku s vyřazováním
počítání a rozřazování sáčků
odstřih sáčků - rovný, cikcak, perforace (každý druhý sáček)
PACKAGING