kağız qirintilari, saman, ot, ağac yonqari və s...
Horizontální velkoobjemový balicí stroj pro balení do pytlů SME
kartof, soğan, dənəvər mineral yun, dənəvər şüşə yun, yonqar, yonqar tozu, ...