słuzy do pakowania w materiały izolacyjne siana, słomy
ziemniaki,cebule,granulat wełny mineralnych, ...